Publisert 22.02.2019

Skattelisten for 2019 er i dag 22.2. utlagt i ekspedisjonen på Lesja kommunehus.
Etter eiendomsskatteloven § 15 skal den ligge ute til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra kunngjøring.
Skatten forfaller til betaling i 2 like terminer – april og oktober.
Regning blir utsendt for hver termin.

Publisert 22.02.2019
Røde Kors

GRATIS PÅSKEFERIE TIL FAMILIER MED SVAK ØKONOMI . Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi, med minst et barn i barneskolealder (6 til 13 år) som er bosatt i: Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Ferieoppholdene er gratis for gjestene og for hjelpeapparatet og vi legger vekt på spennende friluftsaktiviteter for hele familien. Ferien er et rusfritt arrangement.

Publisert 22.02.2019
Åpningstider paramedic

Den 7. februar gikk startskuddet for felles prosjekt mellom regional Legevakt i Nord-Gudbrandsdalen og Sykehuset Innlandet ved prehospitale tjenester. Prosjektet beskrives som ambulerende, bemannet legevaktbil der paramedic i dialog med legevakt skal bidra til redusert behov for utvalgte pasienter å oppsøke legevakt og å redusere antall innleggelser i sykehus. Pasienten kan under besøket av paramedic kommunisere direkte med legevakt slik at rett tiltak/ behandling kan gis. Tilbudet vil bli anvendt i tilfeller der det ikke åpenbart er behov for ambulanse. Prosjektet skal bidra til økt beredskap i hele regionen, og bidra til kulturbygging, oppbygging av kompetanse på tvers av tjenester/ fagområder. I første omgang prøves prosjektet ut i 3 mnd, før det evalueres.

Publisert 15.02.2019
Høgdebasseng

Lesja kommune er i rute  med gjenoppbygging av bassenget etter at det vart totalskada av brann i august 2018.

Kommunen hadde som mål  for gjenoppbygging  at bassenget skulle vera klart til å takast i bruk til vinterferien, dvs. uke 8.

Magasinet er nå reingjort/desinfisert  etter byggefasen og fylt opp med vatn.

Vassprøver er teke ut og sendt laboratoriet.

Vannforsyninga er nå sikra normal magasineringskapasitet.

Vidare framdrift er at tekniske rom  med pumper og styringssystem skal vera ferdig før påske.

Publisert 11.02.2019
kveli-header-fb

Onsdag 6. mars kl. 19.00

Publisert 11.02.2019
Lesja og Dovre brannvesen

Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier. 

 

Publisert 29.01.2019
Balanse

Søknadsfrist for å søke plass i SFO ved Lesja skule og Lesjaskog skule for skuleåret 2019/2020 er sett til 1. mars. 

Publisert 25.01.2019
Nye åpningstider 2019

Frå og med fredag 1. februar vil det bli innført nye åpningstider på Lesja kommunehus og sentralbord.

Publisert 23.01.2019
Logo G-kultur

Invitasjon til skrivekonkurranse for unge skribentar og skrivelystne