Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147
Brannsjef 996 93 817

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleiar 61 24 41 07
Åse Amundgård
Leiar fellestenester 61 24 41 22
Liv Engen
Konsulent fellestenester 61 24 41 20
Merete  Groven
Lærling IKT-servicefag 61 24 41 51 482 20 816
Martin Joramo
IT-konsulent 61 24 41 99 488 95 954
Vigdis Nedregård
Lærling IKT Servicefag 482 20 816
Konsulent - Sentralbord 61 24 41 00
Monica Øvstedal

Forvaltning og utvikling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgjevar 61 24 41 21
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 61 24 41 12
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 61 24 41 45 951 89 558
Kim Berget
Forvaltning- og utviklingssjef 61 24 41 23 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Landbruksrådgjevar 61 24 41 27
Gunhild Fløttum
Ingeniør 61 24 41 26 909 23 972
Sine Gustavsen
Landbruksrådgjevar 61 24 41 11 917 33 693
Mats  Heidsve
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 61 24 41 25 907 90 374
Johan  Lyftingsmo
Ingeniør/byggesak 61 24 41 46 906 23 279
Elin Stavheim
Planleggar 61 24 41 28 911 61 458
Trond Stensby
Miljørådgjevar 61 24 41 88
Marit  Svanborg
Konsulent 61 24 41 14 900 95 301
Martin Vorkinn

Forvaltning og utvikling - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør/byggesak 61 24 41 46 906 23 279
Elin Stavheim

Forvaltning og utvikling - Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 61 24 41 25 907 90 374
Johan  Lyftingsmo

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse og rehabiliteringsleder 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 61 24 42 08 958 82 150
Fysioterapeut 61 24 42 31 468 13 934
Psykiatrisk sjukepleiar 61 24 41 56 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 61 24 42 01 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesøster 61 24 42 09 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 61 24 42 10
Ergoterapeut 61 24 42 24 941 36 587
Kommunelege I
Anton Hole
HOF-sjef 61 24 41 09 906 68 172
Therese Gjersøe Hole
Leiar Skoglund/Bekkefaret 986 85 668
Leiar Lesja sjukeheim 61 24 42 12

Hovednummer på dagtid: 61 24 42 20, vakta på kveldstid: 61 24 42 29

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Mary Mosenden
Leiar heimebaserte tenester 61 24 42 18
910 01 421
61 24 30 63
Kommunelege II
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 61 24 42 30 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesøster 61 24 42 01 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn

Lesja og Dovre Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
469 03 843
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester 489 59 486
476 17 988
482 89 143
Sakshandsamar, cos- p rettleiar 970 24 374
Lise Kristine Killi
990 98 781
481 43 209 911 01 838
Marita Lindbom
Sakashandsamar, PMTO-terapeut 948 81 999
Anne Matre
489 59 490
474 62 544

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 61 24 41 19
Liv Eva Gråsletten
Konsulent lønn 61 24 41 36
Lene Mariplass
Konsulent lønn 61 24 41 15
Olaug Stavheim

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lesjaskog skule 61 24 41 61
Nina Anseth Furuheim
Inspektør Lesja skule 61 24 41 62 948 65 183
Bibliotekleiar 475 19 720
Kulturkonsulent 61 24 41 42 975 19 607
Sonja Gitte Mathisen
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek 61 24 42 69
Oppvekstsjef 916 93 475
Erik Slettahaug
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245
Torunn Stenrud Nilsen
Rektor Lesja skule 61 24 41 61 970 31 311
Jan Olav Thorsplass
Styrar Lesja barnehage 468 83 205

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 24 41 10 909 47 244
Mariann  Skotte

Rådmannsstaben

Ansatte i avdelingen Rådmannsstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vikariat - Prosjektmedarbeider «På tur i Lesja»
Økonomisjef 61 24 41 43 977 41 877
Flyktningkoordinator 900 31 688 900 31 688
Brit Holen
Rådmann 61 24 41 13 924 00 245

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 61 24 41 43 977 41 877
Konsulent 61 24 41 30
Ellen Tordhol
Økonomimedarbeider 61 24 41 31
Konsulent 61 24 41 35
Siv Torstad