Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse og rehabiliteringsleder 947 91 575

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 61 24 42 08 958 82 150
Fysioterapeut 61 24 42 31 468 13 934
Psykiatrisk sjukepleiar 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleier 61 24 42 09 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 61 24 42 10 481 89 041
Ergoterapeut 61 24 42 24 941 36 587
HOF-sjef 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Leiar Lesja sjukeheim 61 24 42 12 917 74 314

Hovednummer på dagtid: 61 24 42 20, vakta på kveldstid: 61 24 42 29

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Mary Mosenden
Kjøkensjef Lesja sjukeheim 481 39 767
Spesialsjukepleiar, Prosjekt Skulehelsetjenesten 905 15 220
Marianne  Einbu Nordgaard
Leiar heimebaserte tenester 61 24 42 18 917 66 711
Fagleg leiar Skoglund 910 01 421
910 01 421
61 24 30 63
Leiar fysio- og ergoterapi 61 24 42 30 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleier 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn