Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 42 00
469 49 018
61 24 31 03
910 01 421
Leder Lesja helsehus 947 91 575
Jordmor
Fysioterapeut 468 13 934
Leiar Mijløarbeidartenesta 905 91 173 905 91 173
Leder psykiatrien 918 86 459 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleiar 970 18 386 970 18 386
Kjersti Åvangen Flittie
Ergoterapeut 941 36 587
481 97 906
Tildelingskontoret 976 29 598 976 29 598
Sekretær
482 99 570
482 02 864
482 11 564
61 24 42 20
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Sekretær
Mary Mosenden
Kjøkkensjef 481 39 737 481 39 737
Spesialsjukepleiar, Prosjekt Skulehelsetjenesten 905 15 220
Marianne  Einbu Nordgaard
917 75 310
482 76 572
Fagleder
Konstituert leder 481 93 084
Avdelingsleder 469 49 018
Kommunelege
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleiar 951 83 877 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn