Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse og rehabiliteringsleder 947 91 575

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 958 82 150
Fysioterapeut 468 13 934
Psykiatrisk sjukepleiar 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleier 61 24 42 09 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 481 89 041
Ergoterapeut 941 36 587
481 97 906
HOF-sjef 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
482 99 570
482 02 864
482 11 564
917 64 926
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Leiar Lesja sjukeheim 917 74 314

Hovednummer på dagtid: 61 24 42 20, vakta på kveldstid: 61 24 42 29

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Mary Mosenden
Kjøkensjef Lesja sjukeheim 481 39 767
Leiar heimebaserte tenester 917 66 711
917 75 310
482 76 572
Fagleg leiar Skoglund 910 01 421
910 01 421
61 24 30 63
Leiar fysio- og ergoterapi 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleier 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn