Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse og rehabiliteringsleder 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 61 24 42 08 958 82 150
Fysioterapeut 61 24 42 31 468 13 934
Psykiatrisk sjukepleiar 61 24 41 56 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 61 24 42 01 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesøster 61 24 42 09 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 61 24 42 10
Ergoterapeut 61 24 42 24 941 36 587
Kommunelege I
Anton Hole
HOF-sjef 61 24 41 09 906 68 172
Therese Gjersøe Hole
Leiar Skoglund/Bekkefaret 986 85 668
Leiar Lesja sjukeheim 61 24 42 12

Hovednummer på dagtid: 61 24 42 20, vakta på kveldstid: 61 24 42 29

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Mary Mosenden
Leiar heimebaserte tenester 61 24 42 18
910 01 421
61 24 30 63
Kommunelege II
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 61 24 42 30 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesøster 61 24 42 01 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn