Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 42 00
469 49 018
61 24 31 03
910 01 421
Leder Lesja helsehus 947 91 575
Jordmor/Spesialsykepleier
Fysiotrapeut 468 13 934 468 13 934
Tjenesteleder 905 91 173 905 91 173
Spesial- fysioterapeut 977 49 174 977 49 174
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleiar 970 18 386 970 18 386
Kreftsjukepleier 917 73 189 917 73 189
Ergoterapeut 941 36 587
Ergoterapeut 906 74 182
481 97 906
901 63 900
Tildelingskontoret 976 29 598 976 29 598
Turbusmedarbeider
Turnusmedarbeider
Spesialsjukepleier
Konsulent
Kjøkensjef 481 39 737
Demenskontakt 482 99 570
482 02 864
482 11 564
61 24 42 20
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Sekretær
Sekretær
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Spesialsjukepleiar
Marianne Einbu Nordgaard
917 75 310
482 76 572
Teamleder 481 93 084 481 93 084
Teamleder 917 66 711
LOS-kontakt 419 21 161 419 21 161
Legestudent
Kommuneoverlege
Kristine Stuedal
Tilkallingsvikar
Legevikar
Helsesjukepleiar 951 83 877 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn