Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
469 49 018
910 01 421
Avdelingsleder, legekontoret
Jordmor
Fysioterapeut 468 13 934
Leiar Mijløarbeidartenesta
Leder psykiatrien 61 24 41 56 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleiar 970 18 386
Kjersti Åvangen Flittie
Avdelingssykepl. heimebaserte tjenester 61 24 42 10
Ergoterapeut 941 36 587
481 97 906
Sekretær 61 24 41 50
482 99 570
482 02 864
482 11 564
917 64 926
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Leiar Lesja sjukeheim 917 74 314

Hovednummer/sentralbord på dagtid: 917 64 926

Vakta på kveldstid: 482 04 642

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Sekretær
Mary Mosenden
Avd.leder heimebasert 61 24 42 18
917 75 310
482 76 572
Fagleder
Avdelingsleder 469 49 018
Kommunelege II
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleiar
Ann Kristin Vorkinn