Ansattoversikt


Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lesjaskog skule 61 24 41 61 475 07 650
Nina Anseth Furuheim
Inspektør Lesja skule 61 24 41 62 948 65 183
Bibliotekleiar 475 19 720
Kulturkonsulent 975 19 607
Sonja Gitte Mathisen
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek 61 24 42 69
Oppvekstsjef 916 93 475
Erik Slettahaug
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245
Torunn Stenrud Nilsen
Rektor Lesja skule 61 24 41 61 970 31 311
Jan Olav Thorsplass
Styrar Lesja barnehage 468 83 205