Ansattoversikt


Forvaltning og utvikling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgjevar 61 24 41 21 911 35 419
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 61 24 41 12 941 37 135
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 61 24 41 45 951 89 558
Kim Berget
Forvaltning- og utviklingssjef 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Landbruksrådgjevar 61 24 41 27 469 50 339
Gunhild Fløttum
Ingeniør 909 23 972
Sine Gustavsen
Byggesaksbehandlar 902 96 116
Kristin Hagen Hæreid
Landbruksrådgjevar 61 24 41 11 917 11 475
Mats  Heidsve
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Oppmålingskonsulent (vikar) 61 24 41 26 909 23 972
Ingeniør/byggesak 906 23 279
Elin Stavheim
Planleggar 911 61 458
Trond Stensby
Miljørådgjevar 61 24 41 88 948 75 433
Marit  Svanborg
Konsulent 900 95 301
Martin Vorkinn