Ansattoversikt


Forvaltning og utvikling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgjevar 61 24 41 21
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 61 24 41 12
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 61 24 41 45 951 89 558
Kim Berget
Forvaltning- og utviklingssjef 61 24 41 23 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Landbruksrådgjevar 61 24 41 27
Gunhild Fløttum
Ingeniør 61 24 41 26 909 23 972
Sine Gustavsen
Landbruksrådgjevar 61 24 41 11 917 33 693
Mats  Heidsve
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 61 24 41 25 907 90 374
Johan  Lyftingsmo
Ingeniør/byggesak 61 24 41 46 906 23 279
Elin Stavheim
Planleggar 61 24 41 28 911 61 458
Trond Stensby
Miljørådgjevar 61 24 41 88
Marit  Svanborg
Konsulent 61 24 41 14 900 95 301
Martin Vorkinn