Ansattoversikt


Forvaltning og utvikling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljørådgjevar + byggesak og plan 948 75 433 948 75 433
Sigurd Vie Alme
Landbruksrådgjevar 911 35 419
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 941 37 135
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 951 89 558
Kim Berget
Forvaltning- og utviklingssjef 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Landbruksrådgjevar 469 50 339
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar 61 24 41 11 917 11 475
Mats  Heidsve
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Oppmålingskonsulent (vikar) 61 24 41 26 909 23 972
Byggesaksbehandler 469 36 567
Ingeniør/byggesak 906 23 279
Elin Stavheim
Konsulent 900 95 301
Martin Vorkinn