Ansattoversikt


Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvaltning- og utviklingssjef 904 03 758
Rigmor Bøe
Økonomisjef 61 24 41 43 977 41 877
Helse- omsorgs- og folkehelsesjef 61 24 42 31 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Brit Holen
Kulturkonsulent 975 19 607
Sonja Gitte Mathisen
Fagkonsulent Landbruk 61 24 41 14
Martin Vorkinn
Kommunedirektør