Ansattoversikt


Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 977 41 877
Prosjektmedarbeider «På tur i Lesja» 913 51 703
Solveig Græsli
Personverneombud 900 31 688 900 31 688
Brit Holen
Konsulent 900 95 301
Martin Vorkinn
Kommunedirektør 976 28 949