Ansattoversikt


Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk sjef 904 03 758 904 03 758
Økonomisjef 977 41 877 977 41 877
Ansatte
Helse-og utviklingssjef 906 68 712 906 68 712
Personalsjef 909 52 160 909 52 160
Kommunedirektør 918 09 935
Per Dag Hole
Kommunedirektør 918 09 935 918 09 935
Personvernombud 900 31 688 900 31 688
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab 900 95 301