Vinterstenging av Slådalsvegen frå onsdag 10. oktober

Trond Stensby Slådalsvegen blir vinterstengt frå onsdag den 10. oktober.  All køyring etter denne datoen foregår på eige ansvar.

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Leiar drift/vedlikehald
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374