Vil du bli sterk og stødig? Vi starter treningsgruppe på Lesjaskog 11 mai!

Sterk og stødig er treningstilbudet for deg over 65 år som vil komme i litt bedre form sammen med andre. 

 

Sterk og stødig treningsgruppe

Sterk og stødig er treningstilbudet for deg som vil komme i litt bedre form sammen med andre. 

  • Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og mer stødig?
  • Er du mindre aktiv i dag, enn for ett år siden?
  • Er du 65+?

Da kan treningsgruppene Sterk og stødig være noe for deg. Vi har tilbud på Lesjaskog. Sterk og stødig er et tilbud som øker aktivitet og trening, skaper en sosial møteplass for deltakerne, og fremmer frivillighet. 

Gruppa ledes av sertifisert instruktør, som får veiledning av fysioterapeut. Nå i starten blir det fysioterapeut som instruerer.

Sted: Lesjaskog samfunnshus

Tid:  Oppstart onsdag 11.mai 2022

Datoer for trening:

  • onsdag 11.05
  • mandag 16.05
  • mandag 23.05
  • mandag 30.05
  • onsdag 08.06
  • mandag 13.06

Instruktør: Aasta K. Bjorli Bjølverud (468 13 934)

Kostnad: 

Du får en gratis prøvetime. Deretter 250 kr ut vårsesongen.

Påmelding: Innen fredag 6.mai 2022

til Aasta K. Bjorli Bjølverud på tlf: 46813934

Har du spørsmål? Ta kontakt! 

Aasta K. Bjorli Bjølverud, fysioterapeut
Telefon 46 81 39 34

Les gjerne mer om Sterk og Stødig på: https://sterkogstodig.no/no/om-oss/