Viktige søknadsdatoar for støtteordningar til næringslivet

Klikk for stort bilde Aas, Erlend NTB Scanpix Det kan vera vanskeleg å navigere i jungelen av tilskottsordningar til næringslivet. Her er nokre av ordningane med søknadsfrist i nær framtid.

  Natur- og kulturbasert næringsutvikling. Frist 1. februar: https://www.nord-gudbrandsdal.no/aktuelt/

Grønn framtid Frist 15. februar: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/gronn-framtid.7069.aspx

Lesja fjellstyre, midler til næringsformål. Frist 30. april: https://www.lesja-fjellstyre.no/aktuelt/tilskudd-til-allmennyttige-forml-og-nringsforml-kj5e5

Grunneigarfondet til Statskog. Frist 1. februar: https://www.statskog.no/eiendom/statsallmenninger.

Kompensasjonsordning Covid-19: https://www.kompensasjonsordning.no/

Innovasjon Norges regionale distriktsutviklingsmidler: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/regionale-distriktsmidler/

Kreativ næring. Frist 2. mars: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/-naeringsutvikling

Skogbrukets verdiskapingsfond. Frist 1. februarhttps://verdiskapingsfondet.no/

Satsing på fjellandbruk i Innlandet. Frist 1. april: https://www.fylkesmannen.no/…/landbr…/jordbruk/fjellandbruk/

SkatteFUNN: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/skattefunn
 

Avklaringsmidler og næringsfond i Lesja kommune har løpende søknadsfrist.

 

Kontakt Solveig (solveig@nordveggen.no) eller Line (line@nordveggen.no) i Levande Lesja for spørsmål og veiledning.

Kontakt

Solveig Brøste Sletta
Dagleg leiar Nordveggen AS
Telefon 988 83 816
Line Horvli
Prosjektleiar
Telefon 992 47 915