Velkommen til nye Lesja legekontor og helsehus

Klikk for stort bildeLesja legekontor T.Hole Lesja legekontor og de andre helsetjenestene er operative i nytt helsehus fra mandag 12.oktober kl..08.00.

Lesja helsehus er nå klart til bruk, og fra mandag 12.oktober kl.08.00.vil alle helsetjenestene og tildelingskontoret være operative i nye og moderne lokaler.

I 1.etg. finner du nye Lesja legekontor med egen inngang fra nord. Kreftsykepleier har også kontor på legekontoret.. For øvrige helsetjenester som helsestasjon, jordmor, psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi og tildeling benyttes hovedinngang eller inngang mot sør. I 1 etg. er også hjemmetjenesten lokalisert. I 2. etasjer er ny og moderne sykehjemsavdeling. Vi ønsker velkommen til nye Lesja helsehus!