VATNINGSRESTRIKSJONAR VED KOMMUNALE VASSVERK

Det er ikkje kapasitet ved våre vassverk til å handtere vatning av plen og torvtak.
Forbud mot vatning vert difor innført ved alle dei kommunale vassverka gjeldande frå i dag 20.06.22.
Forbudet gjeld abonnenter til Joramo-, Lesja-, Lesjaverk- og Lesjaskog/Bjorli-vassverk.

Kontakt

Erling Lyftingsmo
VA-ingeniør
Mobil 476 19 138