Utlysning for kartlegging av naturmangfald i Lesja kommune

Kartlegging skal gjerast med NIN etter Miljødirektoratet sin instruks.

Tilbod frå oppdragstakar må sendast til Lesja kommune innan 16.05.21 til: postmottak@lesja.kommune.no / Postboks 53, 2671 Lesja.

Lesja kommune skal i 2021 skal lage ein kommunedelplan for naturmangfald, og i det høve ynskjer ein å kartleggje nytt areal for å auke kunnskapsgrunnlaget til kommunen.

Ved spørsmål angåande prosjektet ta kontakt med plan- og miljørådgjevar Sigurd Alme.

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Telefon 948 75 433
Mobil 948 75 433