Tiltakspakke sårbare eldre - søk om tilskudd

Statsforvalteren lyser ut tilskuddsmidler til sårbare eldre - søknadsfrist 31.03.21.

Klikk for stort bilde 

Tiltakspakke sårbare eldre- tilskudd 2021
Statsforvalteren har i brev fra Helsedirektoratet datert 8.2.2021, fått i oppdrag å forvalte tilskudd i forbindelse med tiltakspakke til sårbare eldre.

Det kan søkes på følgende tilskuddordninger:

  1. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hvor målet er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Dette vil bidra til at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Statsforvalteren i Innlandet har ca. kr. 7 400 000 til fordeling. 
  2. Aktivitetstilbud og besøksvert hvor målet er at kommuner legger til rette for at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte. Dette kan skje i samarbeid med frivilligheten. Stasforvalteren i Innlandet har ca. kr. 13 000 000 til fordeling. 
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle stiftelser (herunder stiftelser)

For nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene og søknadskjema som må benyttes, viser vi Statsforvalteren innlandet.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet: her kan frivillige søke Statsforvalteren Innlandet direkte. søknad sendes: Statsforvalteren Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller  epost:sfinpost@statsforvalteren.no

Aktivitetstilbud og besøksvert. Frivillige lag og ideelle stiftelser som ønsker å søke, ber vi om at søknad sendes til  Lesja kommune senest 22.03.21. Send til Lesja kommune, Postboks 53, 2671 Lesja eller postmottak@lesja.kommune.no