Tilskudd til friluftsaktivitet (lokale og regionale tiltak) 2022

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.
Søknadsfrist 1. februar 2022.
Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv
Mer om ordningen 
Her er lenke til en Facebook-artikkel om ordningen
Kontaktpersoner i Fylkeskommunen for denne ordningen er:
Tuva Eiklid, Rådgiver friluftsliv, tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no 992 73 740

Kari Nilssen, Seksjonssjef idrett og friluftsliv, kari.nilssen@innlandetfylke.no 48 07 43 27