Tilskot frå Riksantikvaren til Lesja kommune ved bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø

Lesja kommune har fått tilskot frå Riksantikvaren til føljande tiltak:

 • 50 000,- til prosjektet «Aurtandefeltet skjøtsel og opprustning»
  • Skogbruksrågjevar, Kim Berget, er prosjektleiar med støtte frå plan- og miljørådgjevar Sigurd Alme.
  • Det praktiske arbeidet vert utført av Lesja og Dovre skogeigarlag.
  • Mål: Skjøtsel av tre og mindre vegetasjon for å synleggjere kulturminne langs stien, utbetring av ferdselsåra og formidling av kulturminna.
 • 82 000,- til opprusting av «Natur og kultursti Dalsida»
  • Lesja fjellstyre er utførande for det praktiske arbeid
  • Plan- og miljørådgjevar bistår prosjektet med administrasjon og sluttrapportering av prosjektet.
  • Dovrefjell nasjonalpark vil oppføre nytt informasjonspunkt i samband med prosjektet.
  • Mål: Utbetring av stien for å betre handtere ferdselen, samt nytt formidlingspunkt ved start.