Ta kontakt ved observasjon av døde eller sjuke hjortevilt

I fleire områder i Norge er det rapportert om negativ trend i tal elgkalvar. Det er funne fleire sjuke og døde elgkalvar, som truleg er faktor for låg tilvekst i populasjonen. Det er iverksett eit prosjekt med målsetting om å auke innsending av elgkalvar som er funne døde eller avliva grunna sjukdom. Dette for å undersøke individa ved obduksjon for å finne ut kva som har gjort dei svake og sjuke.

Meir informasjons kan lesast her: https://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/pagaende-forskningsprosjekter/trampe

Ber om at ein melder i frå til fallvilt om ein observere død eller sjuk kalv snarleg for å raskt kunne levere til Veterinærinstituttet.

  • Ring politiet på: 02800
  • Eller til fallviltnemnd ved Jakob Grothe på tlf: 911 97 675

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800