"Strategiplan – leve hele livet" - HØRING

Lesja formannskap har i møte 09.09.21 - sak.2021/47, vedtatt å legge forslag til Strategiplan - Leve hele livet for Lesja kommune 2021-2024 ut på høring. Høringsfristen er 8.oktober 2021.

Klikk for stort bilde 

Her er lenke til plandokumentet og hvor du skal sende høringsinnspill.