Spørreundersøkelse for fritidsboligeiere

Lesja kommune er i gang med arbeidet med en strategisk næringsplan for kommunen. Dette er et viktig arbeid, for å få kartlagt retningen på den langsiktige næringsutviklingen i kommunen.

Som fritidsboligeier i Lesja, er du en viktig og stor kundegruppe for vårt lokalsamfunn og vår utvikling. Dine tanker rundt næringsutviklingen i kommunen, basert på egne opplevelser  og med erfaring fra din egen hjemkommune, er viktige synspunkter for oss å ta med oss i dette arbeidet. Ta deg derfor tid til å besvare denne undersøkelsen!