Spillemidler- Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Frist 15. oktober.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
  • kulturbygg

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober.

Søknaden registreres på www.anleggsregisteret.no

Om et idrettslag e.l. har planer om å søke spillemidler i 2023, må de ta kontakt med saksbehandler i kommunen så raskt som mulig.

Før søknaden registreres i www.anleggsregisteret.no , må anlegget ha et anleggsnummer. Ta kontakt med kulturkontoret for å sjekke om anlegget ditt er registrert.

I anleggsregisteret finner du også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse maler som kan brukes i søknaden. 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet- 2023                                                                                                           

 

Søknadsfrist momskompensasjon idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjoner som har bygd eller rehabilitert idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv i fjellet kan no søke
på ordninga om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.
Sjekk vilkår for å søke.

Se mer informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg her

Kontakt

Anne-Lene Engum
Ansatte
Mobil 990 25 212