SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS FOR VÅREN 2019

Bruk søknadsskjema i lenka under. 

Ta kontakt med kommunen om du treng hjelp med utfylling.

Bruk skjema merka barnehageåret 2018/19.

Dei som ynskjer plass, eller ynskjer å endre tilbod, må søkje innan 1. oktober 2018.

 

Oppvekstsjefen

Kontakt

Erik Slettahaug
Oppvekstsjef
Mobil 916 93 475