Søk om ordinære kulturmidler for 2020 her

Nye retningslinjer for ordinære kulturmidler er nå vedtatt (sak 2020/512)

Klikk for stort bilde Aas, Erlend NTB Scanpix  

 

 

 

 

 

Søknadsfrist 7. desember 2020

Fra 2021 blir søknadsfristen 1. april.

Søknadsskjemaet er svært forenklet i henhold til de nye retningslinjene. 

SØK HER

NYE RETNINGSLINJER FOR ORDINÆRE KULTURMIDLER

 

 • Det er kun lag og foreninger som kan søke
 • Lagene må stå oppført i Brønnøysundregisteret
 • Lagene må være registrert i Lesja kommune
 • Tilskuddet skal gå til aktivitet, ikke driftsutgifter

 

 • Aktiviteter for barn og unge under 20 år prioriteres med høyere tilskuddssats
  • Grunntilskuddet for medlemmer over 20 år, utgjør 25 % av det totale tilskuddet
  • Tilskuddet for medlemmer under 20 år, utgjør 75% av det totale tilskuddet
  • Aktivitetsplan og budsjett for søknadsåret legges ved
  • Årsmelding og regnskap fra forrige år legges ved

 

 • Størrelse på tilskuddet vedtas årlig ved kommunestyrets budsjettbehandling
 • Det søkes hvert år
 • Søknadsfrist 1. april (7.des. i 2020) 
 • Idrettsrådet foretar fordeling av midlene innen idrett, etter medlemsregisteret i NIF

 

 

VIKTIG Å MERKE SEG

 • Når fordelingen av kulturmidlene nå kun gis ut fra antall medlemmer, vil ikke grendeutvalg og grendehus være tilskuddsberettiget.

 

 • Fordi det nå er betydelig mindre midler til fordeling, anser kommunedirektøren det som riktig at lag og foreninger registrert i andre kommuner ikke kan søke om kulturmidler i Lesja kommune.

 

 • Grunnen til at det nå må søkes hvert år istedenfor hvert tredje år, er at tilskuddet beregnes ut fra antall medlemmer