Smittevern og nye testkriterier for covid-19

Fra onsdag 12. august 2020 vil det innføres nye testkriterier for covid-19. Samtidig påminner vi alle om fortsatt å ta forhåndsregler ved å holde anbefalt avstand til andre, ha god håndhygiene og ikke oppsøke store folkemengder eller steder/områder med høy smitteforekomst.

Fra onsdag 12. august 2020 vil det innføres nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no eller kontakte legekontoret/fastlegen.

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Helsetjenesten bør anbefale covid-19-testing for:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Ved spørmål om covid-19 testing - kontakt Lesja legekontor tel. 612 44 200

Kilde:  Folkehelseinstituttet