Smittesporingsøvelse i Lesja 10.12.20

Øvelsen ble gjennomført som en spilløvelse med realistiske case i samarbeid med beredskapssenteret. Øvelsen ga oss viktige erfaringer som vi må ta med oss i det videre arbeidet med Covid-19.

Klikk for stort bilde 

Helsemyndighetene tilråder sterkt at kommunene gjennomfører beredskapsøvelser i forbindelse med Covid-19 og TISK-strategien.

TISK er forkortelse for Testing - Isolering - Smittesporing - Karantene

Tiltakene i TISK-strategien  kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis de gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å øve. Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

Øvelsen som ble gjennomført i Lesja var basert på et gjennomføringsdirektiv fra Fylkesmannen i innlandet., og i tett samarbeid med beredskapssenteret Lesja-Dovre. Fra Lesja deltok smittesporingsteam, kommuneoverlegen og helse-utviklingssjef på øvelsen. En spilløvelse med realistiske case er svært nyttig, men også krevende. En smittesituasjon kan bli meget kompleks og omfattende, samt få store konsekvenser for små lokalsamfunn. Mange viktige erfaringer ble gjort og som vi vil ta med oss videre i det viktige beredskapsarbeidet vedr. Covid-19.