Slådalsvegen mellom Lesja og Vågå stengd for bussar og lastebilar

Vegen har inntil vidare restriksjon på 6 tonn, 3 tonn akseltrykk  fram til Lefinna bru blir satt i stand igjen til hausten.

Klikk for stort bilde Lesja kommune    

Årsaka er ein skade på eit brukar. Bruspennet er ikkje svekka, men for å vera på den sikre sida er det stengd for større køyretøy fram til brua er satt i stand. 

Det antas at utbetringa vil ta ei vekes tid. Slådalsvegen kan bli heilt stengd når den største trafikken i sommar er over.