Selvregistrering av positiv hjemmetest

Har du testet positivt på selvtest? Nå kan du registrere dette selv, slik at smittesporingen kommer hurtigere i gang.

Du kan registrere resultat for deg selv og/eller egne barn, og du kan gjøre det fra mobiltelefon, nettbrett eller pc.  

Gå til lenka i knappen under, og logg inn med BankID.

Registrer positiv hjemmetest

Etter registrering er det viktig at:

  • du bestiller tid til PCR-test 
  • du varsler dem du har vært i kontakt med 48 timer før du fikk symptomer
  • du varsler arbeidsplass eller skole/barnehage
  • du varsler leder så fort som mulig hvis du er helsepersonell

Til deg som har registrert en positiv selvtest

  • Vi har mottatt din registrering av positiv selvtest
  • Du skal være i isolasjon
  • Du skal varsle dine nærkontakter

Nye felter i selvregistreringsløsningen fra 14. januar

Det er laget tre nye felter i selvregisteringsløsningen for å innhente mer informasjon.

  • Smittested
  • Risikogruppen
  • Tidspunkt for test

Denne informasjonen legger seg inn direkte på henholdsvis helsestatus og bakgrunnsundersøkelse.