Røde Kors inviterer til GRATIS Påskeferieopphald

Klikk for stort bilde GRATIS PÅSKEFERIE TIL FAMILIER MED SVAK ØKONOMI . Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi, med minst et barn i barneskolealder (6 til 13 år) som er bosatt i: Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Ferieoppholdene er gratis for gjestene og for hjelpeapparatet og vi legger vekt på spennende friluftsaktiviteter for hele familien. Ferien er et rusfritt arrangement.

Årets påskeferieopphold skal arrangeres på:

Type opphold

Sted

Tidspunkt

Søknadsfrist

Merknader

Påskeferie

Straand Hotel i Vrådal https://straand.no/

13.04. - 17.04.

10.mars

 

Påskeferie

Straand Hotel i Vrådal https://straand.no/

17.04. - 21.04.

10.mars

 

Påskeferie

Merket Røde Kors senter Merket www.heiasentrene.no

17.04. - 21.04.

10.mars

 

 

Ferien arrangeres som en gruppereise med ca. 60 gjester som reiser sammen med 6 til 8 Røde Kors frivillige som bistår familiene.

De frivillige har som regel ikke helsefaglig utdannelse og kan ikke vurderes som avlastere. Det er viktig at dette tas med i betraktning når dere vurderer familier som skal søke.

 

Vi vil prioritere familier som ikke har benyttet seg av vårt tilbud tidligere. Søknadene må sendes av ansatte i kommunene/bydelene i samarbeid med familiene.

En aktuell familie bør være godt informert om hva det søkes på og kriteriene for å komme i betraktning. Hvis det søkes om plass for flere familier må påmelder prioritere søknadene. Se eller vedlagt informasjon.  

 

Søknaden sendes elektronisk innen 10.mars. Søknadsskjema finnes her: https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/