Resultat av vassprøver

Lesja kommune legg ut resultat av prøver frå vassverka.  Det blir teke prøver kvar månad.  Du finn dei nyaste resultata her

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Leiar drift/vedlikehald
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374