Per Dag Hole tilsatt som kommunedirektør

Kommunestyret har i sitt møte 17.10.2022 tilsatt Per Dag Hole som kommunedirektør i Lesja kommune.

Therese Hole