Oppfriskningsdose mot Covid 19

Oppfriskningsdose mot Covid 19 tilbys nå personer over 80 år. 

FHI har åpnet for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. De må selv ta kontakt med legekontoret, og oppfriskningsdosen kan tidligst gis 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Ta kontakt med Lesja legekontor tel. 612 44 200