Oppdatert informasjon om Covid-19, 24.03.21. - OPPDATERES 25.03.21.

Smittestatus og informasjon fra Lesja kommune

Klikk for stort bilde  

Pr. 24.03.21 er det ingen som er bekreftet smittet i Lesja, og vi har risikonivå 1.Noen få er i karantene. Vaksinering pågår. Lesja kommune har ikke vaksinert noen med Astra Zeneca vaksinen. Se for øvrig egen artikkel om vaksine.

Det er registrert økt smitte i Oslo og Viken, samt Oppdal og Ålesundområdet. Det muterte viruset er nå dominerende i Oslo, og det muterte viruset sprer seg også nå i innlandet. Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse og folk blir sykere av Covid-19.. Vi ber folk utvise ekstra varsomhet når det gjelder å reise til - og å ta i mot besøk fra områder med økt smitte.

Regjeringen har innført strengere koronatiltak og følger smitteutviklingen nøye. Lesja kommune ber alle om å ta smittevern på alvor og følge gjeldene regler og anbefalinger.

Her finner du regjeringens nye nasjonale regler, anbefalinger og tiltak gjeldende fra 25.03-12.04.21

Det blir lagt ut koronainformasjon vedr. påsken den 25.03.21.

Selv om smittetrykket er lavt i Lesja, må vi uansett følge nasjonale tiltak og smittevernregler. Dette må etterleves og følges.

Påminnelse om etterlevelse av smittevernregler:

  • Hold god avstand til andre -  minimum 2 meter!
  • Unngå å oppsøke steder der det ikke er mulig å holde god avstand til andre.
  • Bruk MUNNBIND der det ikke er mulig å holde avstand.
  • Vask eller sprit hender ofte!
  • God hostehygiene!
  • Hold deg hjemme hvis du er syk og ring legekontoret hvis mistanke om C-19.
  • Bruk hjemmekontor hvis du har mulighet til det.

Folk må være bevisste både jobb og privat – unngå unødvendige reiser/besøk/møter til/fra  smitteutsatte kommuner og områder. Bruk munnbind om du må reise kollektivt og du ikke kan opprettholde anbefalt avstand til andre.

Det er ikke anbefalt å ha besøk av mer enn 2 personer - i tillegg til egen husstand - i private hjem og hytter.

Anbefaling er 

HUSK: nærkontakt er mindre enn 2 meter i mer enn 15 min. Hvis vi alle reduserer antall nærkontakter og ikke er for nærme hverandre så har vi gjort mye!

Kommunehuset i Lesja:

Kommunehuset er pt. åpent, men det kan bli endringer. Besøkende som skal inn på huset, avtaler helst besøk i forkant, men ikke noe i veien for å avtale med saksbehandler når de ankommer kommunehuset. Alle besøkende må  registrere seg i ekspedisjonen. Det føres besøksprotokoll. 

Legekontoret: Alle pasienter må ha timeavtale på legekontoret. Minner også om at pasienter ved timebestilling må opplyse om eventuell luftveissykdom/luftveissymtomer  Dette uavhengig av årsak til timebestilling. Av smittevernhensyn er det kun er pasienter med timeavtale som kan benytte venterommet på legekontoret.

Helse- omsorg: Vi opprettholder gjeldende smitteverntiltak i helse/omsorg. Alt helsepersonell skal bruke munnbind ved nærkontakt med pasient/bruker.

Pårørende kan komme på besøk til beboere på sjukeheimen. Fra 25.03. - 12.04 kan kun 2 ad gangen komme på besøk og de må følge gjeldende besøksrutiner og smittevernregler for Lesja sjukeheim. Besøkende må ringe og gjøre avtale på forhånd - telefon: 95177445.

Link til nasjonale smitteverntiltak finner du her.

Siste oppdateringer i koronaveilederen pr. 15.03.21.