OFFENTLIG ETTERSYN - Nedklassifisering av kommunale veier

Med hjemmel i vegloven § 7, jf. § 8 blir forslag om nedklassifisering til privat vei lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Bøvegen, Auravegen, Stavheimsvegen, Åsenvegen og Stasjonsvegen (Lesjaskog) foreslås nedklassifisert i samsvar med K-sak 86/19 og forvaltningsutvalgets vedtak i sak 12/20. 

Saksframlegg forvaltningsutvalget (PDF, 254 kB)

Protokoll forvaltningsutvalget (PDF, 61 kB)

Merknader sendes til: postmottak@lesja.kommune.no

eller postadresse; Postboks 53, 2671 Lesja. 

innen 1. august

Kontakt

Sigbjørn Skogset
Byggesaksbehandler
Telefon 469 36 567