Nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt fra 2024

Fra 2024 vil du motta faktura for kommunale avgifter 6 ganger pr år, mot 2 tidligere. Dette innebærer flere fakturaer, men lavere beløp pr gang.  Eiendomsskatt vil bli fordelt på 4 av terminene. 

Nedenfor er en oppstilling over hva som blir fakturert på den enkelte termin.

TerminInneholder følgende varer
1Vann, avløp, renovasjon, septikkrenovasjon
2Vann, avløp, renovasjon, vannmåleroppgjør, eiendomsskatt
3Vann, avløp, renovasjon, festeavgift, septikkrenovasjon, eiendomsskatt
4Vann, avløp, renovasjon, feiegebyr, tilsynsgebyr brann, hytterenovasjon, eiendomsskatt
5Vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt
6Vann, avløp, renovasjon

 

Faktura blir utsendt i januar, mars, mai, juli, september og november.

 

Endring i antall terminer er vedtatt av kommunestyret 14.12.2023.

Kontakt

Ellen Tordhol
Spesialkonsulent
Telefon 941 45 215
Mobil 941 45 215