Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demenspris

Tid for å finne kandidater til årets demenspris, og vi oppfordrer dere til å tenke på verdige kandidater til Demensprisen 2023.

Det er mange som fortjener denne hederen, og du/dere kan bidra til å fremme en kandidat i eget nærmiljø/i fylket som fortjener en takk for innsatsen. 

Frist for tilbakemelding er 1. mars.

Forslag med begrunnelse sendes til innlandet@nasjonalforeningen.no

 Vi tar imot gode forslag med stor takk.

Mer om kriterier og innsending av forslag (PDF, 203 kB)