Midler til kultur- og naturbasert næringsutvikling 2020

  Regionrådet har for 2020 bevilget 600.000 til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert
næringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1.februar.

Informasjon for søkjarar (PDF, 182 kB)