Markering av trafikkulykkene i Innlandet for 2022

Torsdag 2. februar 2023 på Lesja

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i samarbeid med en vertskommune og Den norske kirke arrangerer hvert år en markering av trafikkulykkene i fylket. Målet med markeringen er å vise omfanget av ulykker, og gi pårørende av dem som blir drept en anledning til å møtes for samtale, omsorg og ettertanke. Samtidig skal den være en påminnelse til myndigheter og alle trafikanter om den enkeltes ansvar for å bidra til at ulykker ikke skjer.

I år holdes markeringen på Lesja, med Lesja kommune og ordfører Mariann Skotte som vertskap. Minnemarkeringen i Lesja kyrkje vil være det første offisielle oppdraget for vår nye biskop, Ole Kristian Bonden.

Program:

Program
Kl 15:00 Det tennes lys for hver av dem som ble skadd eller drept i trafikken i Innlandet i 2022. Lysene tennes langs E136.
Kl 15:30 Lukket samling for pårørende og gjester i Lesja kulturhus. Bevertning. Ordfører Mariann Skotte, biskop Ole Kristian Bonden og representanter fra Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren, Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk vil være til stede.
Kl 17:00 Åpent arrangement med en enkel seremoni utenfor Lesja bibliotek. Hilsen ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Kulturinnslag. Fakkeltog til kirken.
Kl 18:00 Åpen minnemarkering i Lesja kyrkje. Biskop Ole Kristian Bonden medvirker sammen med sokneprest Magnus Halle. Navnene på dem som har omkommet i trafikken i Innlandet 2022 leses opp, og det tennes lys for hver av dem. Lesja og Lesjaskog sangkor medvirker.


Etter markeringen er alle velkommen til åpen samling med bevertning i Tunstugu.

 

Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
Sekretariat: Innlandet fylkeskommune
Politiske medlemmer: Sjur Arnfinn Strand (leder), Turi Elise Kaus, Joakim Ekseth, Mona Cicilie Stormoen og Mai Bakken
Andre: Innlandet fylkeskommune, Innlandet politidistrikt, Statsforvalteren i Innlandet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Ungdommens fylkesting, Norges Automobilforbund, Norges Lastebileierforbund og Norges trafikkskolers forbund.