Linjebefaring med helikopter

Dersom du lurer på helikopter som kretsar over bygda, er dette arbeid som er varsla fra Eidefoss. 

Tidligere varslet helikopterbefaring i uke 33 og 34 er flyttet til uke 34 og 35.

Arbeidet vil starte torsdag 25. august, og pågå gjennom helgen til og med tirsdag 30. august, forutsatt at været tillater det. Befaringen skjer ved at helikopter flyr lavt over ledningene. 

På grunn uforutsette problemer, er befaring flyttet til uke 34 og 35. Arbeidet vil starte torsdag 25. august, og pågå gjennom helgen t.o.m. tirsdag 30. august, forutsatt at været tillater det.

Det utføres befaring av 22 kV, 66 kV og 132 kV høgspentlinjer med lavtflygende helikopter i Sel, Dovre, Lom og Lesja kommune samt deler av Vågå kommune. Bildet viser med svart farge de strekningene som skal kontrolleres.

For å forebygge feil i strømnettet, skal alle 22, 66 og 132 -kV linjer i Fjellnett AS sitt forsyningsområde befares med helikopter. I 2022 gjelder dette Lom, Sel, Dovre og Lesja kommuner. I Vågå kommune skal strekninger i Nedre Nordherad og Tessand mot Lom, og fra Sel til Eidefossen befares.

Tidspunktet for befaring er lagt til denne årstida, da vi er avhengig av løvverket på skogen, for å best kunne fastslå avstand til spenningsførende deler. Dette med tanke på blant annet skogrydding.

Tidspunktet på når befaringene blir utført rundt omkring i forsyningsområdet er væravhengig, og kan dermed variere gjennom uken.

Kilde: eidefossnett.no