Levering av jernskrap

Det vil bli anledning til å levere jern- og metallskrap ved føljande oppsamlingsplassar:

  • Ved innkjøringa til Kårbøseter grustak  
  • Lora togstasjon innanfor oppmerka område
  • Gamle renseanlegget Lesjaskog, Fiskelivegen 13

Oppsamlingsplassane vil bli merka med skilt.  

NB! Alt jern/metall som skal leverast skal være reint for trevirke, gummi og andre "ureinheiter".

Vi vil ellers minne om at Jora Miljøstasjon er open mandag og onsdag (kl. 12:00 – 18:00). Her er det mogleg å levere dei fleste fraksjonar. Evt. spørsmål om Jora Miljøstasjon kan rettast til tlf 975 54 743.

Kontakt

Håkon Arne Krukhaug
Telefon 476 19 138