Lesja & Dovre kulturskole- Undervisningstilbud 2020-2021. Søknadsfrist 1. mai.

Klikk for stort bildeLesja og Dovre kulturskole Kulturskolen Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2020- 2021. Søknadsfrist 1. mai 2020. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Tilbod i Lesja og Dovre kulturskule, skuleåret  2020-2021

Velkome til Lesja og Dovre Kulturskule.

Undervisninga i kulturskulen er organisert som individuell undervisning eller gruppeundervisning. Undervisningsformane vil vere varierande. For mange av tilboda vil det vere eit komprimert skuleår, der undervisninga vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

Undervisning i musikkinstrument

Elevar på instrument får arbeide med musikk innan ulike sjangrar. Elevane lærer både notespill, gehørspill og improvisasjon. Undervisninga er organisert som individuell undervisning eller i små grupper.

Undervisning i større grupper

Nokre av våre tilbod organiserast som gruppeundervisning, t.d. visuell karusell.

Ved å arbeide med desse kunstforma i gruppar, lærer eleven seg å samarbeide med andre i ulike kunstuttrykk, samtidig som ein utviklar seg individuelt. Tilboda som er basert på gruppeundervisning er avhengig av mange søkarar. Mobiliser gjerne andre i ditt nærmiljø eller ved din skule til å søke plass hos oss.

PIANO frå 2. trinn

Individuell undervisning.

GITAR frå 3. trinn

Gruppe/individuell undervisning. Komprimert semester, undervisingen vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

Ukulele frå 2. trinn

Et tilbud for de yngste, som gir opplæring i grunnleggende musikalske elementer.

Boomwhacking frå 2. trinn.

Et tilbud for de yngste, som gir opplæring i grunnleggende musikalske elementer. Boomwhacking er en morsom tilnærming til musikk, som gir en innføring i rytme, tempo, harmoni og melodi. Arrangeres som kortere kurs. 

SLAGVERK frå 3. trinn

Individuell undervisning. Komprimert semester, undervisninga vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

Trekkspill, frå 4. trinn

Gruppe/ individuell undervisning. Undervisning på måndag etter skuletid. Undervisningsstad: Dovre, Dombås, Lesja.

 

BAND frå 5.trinn

Eit samspill tilbod, innan instrumenta; gitar, bass, keyboard, trommer og song.

Komprimert semester, undervisingen vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

 

VISUELL KARUSELL frå 3.trinn

Eit tilbod som inneheld ulike formingsaktivitetar.

Komprimert semester, undervisingen vil vere helgeseminar.

Undervisningsstad; Dombås

 

Digital Musikkproduksjon frå 5. trinn

Her lærer vi å lage musikk på PC. Målet er å gi elevene et innblikk i den digitale musikkverden, en grunnleggende forståelse av oppbygging av musikk, og en reflektert holdning til ulike sjangre innen musikk. Undervisningen vil foregå i grupper, og kortere komprimerte kurs. Undervisningssted: Dombås. 

Gruppe/individuell undervisning.

 

 (Med rett til endringar, enkelte aktivitetar er avhengig av eit visst elevtal)

 

Betalingssatsar: ( pr. 01.01.2020)

Individuell undervisning……..kr pr. år 2.880,-

Gruppeundervisning…………kr pr. år 2.880,-

Leie av instrument…………....kr pr. år   320,-

SØKNADSFRIST  1.mai 2020

PÅMELDING

Link til søknad for kulturskulen ligger på kommunens heimeside under Lesja og Dovre kulturskule.  

Trenger ein hjelp med søknaden, ta kontakt, tlf. 61242250

Brosjyre fra kulturskolen med oversikt over tilbud skoleåret 2020- 2021 deles IKKE ut til  elever på skolene i Lesja og Dovre dette året grunnet koronavirus. Vi annonserer i sosiale medier og i Vigga. Følg med på våre sider for oppdatert informasjon.