Kulturmidler- frist for søknad 10. mai

Lag og foreninger i Lesja kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.
Søknadsfrist 10. mai 2023.

Vi ser helst at dere søker digitalt.  Elektronisk søknadsskjema finner dere HER!

Kontakt

Anne-Lene Engum
Ansatte
Mobil 990 25 212