Kjeldesortering av hushaldningsplast

Frå i februar har NGR tilbydd mottak av sortert hushaldningsplast.

Sekkar til plast kan hentast i ekspedisjonen på kommunehuset eller på miljøstasjonen. Henterute plast framgår av hentekalenderen som er utsendt til alle husstander og kan lesast eller lastast ned her. Neste plastinnsamlingar er torsdag 19.04.18. og fredag 18.5.18

Ellers viser vi til informasjon om ordninga i NGR sin artikkel om temaet

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Avdelingsingeniør teknisk
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374