Jaktforbod på diverse fugleartar

På bakgrunn av funn av fugleinfluensa i Rogaland og Vestland fylke innfører Mattilsynet jaktforbod på diverse fuglearter.

Jaktforbodet gjeld i fylka Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark, Viken og Oslo.

Faktaartikkelen frå mattilsynet om jaktforbodet kan du lesa her

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Telefon 948 75 433
Mobil 948 75 433