Informasjon om Heimevernsøvelse 26-29.oktober 2020

Klikk for stort bilde  Nord-Gudbrandsdal HV-område vil ha tjenstlig behov for å være tilstede fysisk tilstede
med inntil 35 mannskaper i kommunene Vågå, Sel, Dovre og Lesja nevnte datoer på
dagtid, i tidsrommet 0730-1700.

Uniformert og bevæpnet personell vil kunne observeres i mindre grupper eller enkeltvis
på steder man normalt ikke observerer militær aktivitet. Dette gjelder også kommunene
Skjåk og Lom.
Det vil bli brukt løsammunisjon under treningen, aktivitet som inkluderer bruk av dette
vil bli lagt til arealer med minst mulig forstyrrelse for mennesker og dyr.
Det skal ikke forekomme aktivitet som kan skade natur, miljø eller materielle verdier.
Heimevernet vil gjennomføre tjenesten med særlig fokus på smittevern ifm SARS Cov-19
Kontaktpersoner i heimevernsområdet er:


For kommunene Lom, Skjåk, Vågå og Sel:
Liaisonoffiser Atle Bakken tlf. 481 34313


For kommunene Dovre og Lesja:
Liaisonoffiser Dag Christian Hole tlf. 412 31457