Hvem fortjener Nasjonalforeningens Folkehelsepris Innlandet 2023

Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet skal dele ut Folkehelseprisen 2023 på vårt årsmøte i april og vi trenger forslag på gode kandidater til prisen.

Kjenner dere noen som bidrar til inkludering, har stor betydning for folkehelsen, bidrar til sosial støtte og nettverk, bidrar til og tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet – send oss en kort begrunnelse, med navn og kontaktinformasjon, hit til fylkeskontoret innen 17. februar.

Vi gleder oss til alle tilbakemeldingene fra dere. 

Mer informasjon om kriterier for prisen (PDF, 191 kB)

Forslag med begrunnelse sendes til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Innlandet
Kornsilovegen 54 2316 Hamar eller

Mail til: innlandet@nasjonalforeningen.no