Gjeld leigetakarar i kommunale næringsbygg - ettergjeving av husleige

Lesja kommune opnar for at leietakarar i kommunale næringsbygg kan søke om ettergjeving av husleige i perioden verksemda måtte stengast som følgje av koronaviruspandemien.

Kommunestyret behandla sak om dette den 11.06.2020.

For meir informasjon: 

.

Kontakt

Merete Groven
Sekretær
Telefon 61 24 41 20