Fysioterapi - bassengtrening hausten 2018

Ein ny innandørs badesesong er i gong, og du er velkomen til å melde deg på gruppetrening i svømmebassenget på Lesjaskog hausten 2018. Påmeldingsfrist er sett til 25. september.

Vi vil fortsette med to grupper på måndagar også dette skuleåret.

  • Det er ikkje krav om rekvisisjon til fysioterapi/bassengtrening frå lege for å delta, men gi beskjed til fysioterapeut om eventuelle plager/skadar som er relevant for treninga.
  • Deltakar må vere sjølvhjulpen i basseng og garderobe.
  • Deltakarar med spesielle medisinske – og /eller bevegelsesproblemer må gi beskjed om dette til instruktør. Dette bør eventuelt gå fram av skriv frå lege.
  • For deltakarar med behov for assistanse, er det tillatt med ein deltaker med personleg assistent pr. gruppe.

Bassengtrening

Oppstart Måndag 08.10.18
Tid:  
Gruppe 1 12:45 - 13:30
Gruppe 2 13:45 - 14:30

Stad: Lesjaskog skule

Pris: Kr 97,- pr. gong (uansett diagnose)

Telefon vedr. bassengtrening:

Kommunefysioterapeut Aasta Kristine, tlf: 61244231/468 13 934 eller ekspedisjonen Lesja Sjukeheim, tlf 61244220.

 

PÅMELDINGSFRIST: 25. september  2018.

Velkommen og vel møtt mandag 08.10.18 til en ny sesong!

Kontakt

Aasta Kristine Bjorli Bjølverud
Fysioterapeut
Telefon 61 24 42 31
Mobil 468 13 934