Foreldrekveld med tema brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal arrangerer foreldrekveld omkring dette temaet 

på Regionkontoret, Otta

måndag 19. november kl 19:00

Påmelding Lesja: 
Aasta K. Bjorli Bjølverud tlf 468 13 934