Felles prosjekt mellom regional Legevakt i Nord-Gudbrandsdalen og Sykehuset Innlandet

Klikk for stort bildeDen 7. februar gikk startskuddet for felles prosjekt mellom regional Legevakt i Nord-Gudbrandsdalen og Sykehuset Innlandet ved prehospitale tjenester. Prosjektet beskrives som ambulerende, bemannet legevaktbil der paramedic i dialog med legevakt skal bidra til redusert behov for utvalgte pasienter å oppsøke legevakt og å redusere antall innleggelser i sykehus. Pasienten kan under besøket av paramedic kommunisere direkte med legevakt slik at rett tiltak/ behandling kan gis. Tilbudet vil bli anvendt i tilfeller der det ikke åpenbart er behov for ambulanse. Prosjektet skal bidra til økt beredskap i hele regionen, og bidra til kulturbygging, oppbygging av kompetanse på tvers av tjenester/ fagområder. I første omgang prøves prosjektet ut i 3 mnd, før det evalueres.

Kontakt

Therese Gjersøe Hole
HOF-sjef
Mobil 906 68 172