«Fagbrev på jobb»

Klikk for stort bilde

Informasjonsmøte for arbeidsgjevarar/praksisplassar/lærebedrifter mm.

Tid: Torsdag 7. mars kl. 12.00

Stad: Kommunestyresalen, Lesja kommune

Karriere Oppland v/Jan Roger Bø Øien

informerer om ordninga «Fagbrev på jobb»

«Fagbrev på jobb» er ei ny ordning berekna på arbeidstakarar som allereie er i jobb. Les meir på:

http://www.karriereoppland.no/karrieresentrene/karriere-oppland-lillehammer/nyheter-karriere-oppland-lillehammer/fagbrev-pa-jobb-ny-ordning.87803.aspx

Kontakt

Brit Holen
Flyktningkoordinator
Telefon 900 31 688
Mobil 900 31 688