Drømmestipendet 2018

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer

Hver kommune kan nominere én person eller én gruppe innen hver av disse kategoriene: Dans, Musikk, Skapende skriving, Visuell kunst, Sirkus, Teater, Annet.

I 2018 må en være født tidligst i 1998 og senest i 2005 for
å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

I 2018 offentliggjøres de 100 som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

Vil du bli nominert, eller kjenner du noen som kan bli nominert til Drømmestipendet 2018, ta kontakt med Lesja og Dovre kulturskole v/ Anethe Kleven. Kulturskolen velger ut de som skal nomineres fra Lesja og Dovre kommuner innenfor de sjangrene som nevnt ovenfor.

Frist for nominasjon til kulturskolen er 15. januar.

Les mer om Drømmestipendet her: http://www.drommestipendet.no/

I 2016 vant Lene Marie Ulheim fra Dovre Drømmestipendet.