Delta i Nasjonalparkrikets Innbyggerundersøkelse!

Kjære innbyggere i Nord-Gudbrandsdal!
Nasjonalparkriket Reiseliv AS, destinasjonsselskapet i Nord-Gudbrandsdal, trenger din hjelp.
Reiselivet er en svært viktig næring i Nord-Gudbrandsdal. Den berører lokalbefolkningen i stor grad, og som innbygger har du erfaring og innsikt som vi behøver og håper at du har tid og anledning til å dele disse med oss. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter og ditt bidrag er verdifullt for oss.
Med reiseliv mener vi all næring som er knyttet til etterspørsel fra dagsbesøkende, besøkende som overnatter på tradisjonelle reiselivsbedrifter og hytteeiere.

Undersøkelsen finner du her